POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE

Privind Regulamentul General privind Protectia Datelor

 

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”).

Scopul principal al acestui regulament este cresterea nivelului de protectie a datelor cu caracter personal si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, va informam cum protejam datele dvs. cu caracter personal si cum ne insusim prevederile regulamentului prin Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Protejarea sferei dumneavoastra private in timpul utilizarii site-ul nostru web sau a desfasurarii relatiilor contractuale, precontractuale, de colaborare sau de orice alta natura reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam in continuare in detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protectia datelor cu privire la aceasta pagina web este FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE.

La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE respecta cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine FUNDATIEI ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise in continuare.

Prezenta declaratie privind protectia datelor se aplica atat utilizatorilor site-ului cat si oricarei persoane care vine in contact cu FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE in calitate de partener, angajat, beneficiar sau in calitate de persoana interesata in desfasurarea unei relatii de munca etc.

Va rugam sa cititi cele de mai jos si sa va exprimati acordul cu privire la acestea.

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protectia datelor dumneavoastra, FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

 

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1 Va punem in vedere in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor si a instrumentelor, precum si a rezultatelor procesarii datelor utilizatorilor care nu au aceasta varsta minima este interzisa fara acordul parintilor/tutorilor. In cazul in care are totusi loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odata cu luarea la cunostinta a acestui fapt.

 

3. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele furnizate de dumneavoastra

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date pe pagina noastra web sau ne oferiti datele dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de partener, angajat, beneficiar sau in calitate de persoana interesata in desfasurarea unei relatii de munca etc., va rugam sa aveti in vedere, faptul ca datele mentionate de dumneavoastra pe formularul respectiv in mod direct (ex. nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (ex. adresa IP) vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare (a se vedea punctul 4). FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE trebuie sa pastreze si sa prelucreze date personale despre persoana vizata (in calitate de partener, angajat, beneficiar sau in calitate de persoana interesata in desfasurarea unei relatii de munca etc.) pentru:

 

4. Gestionarea relatiilor comerciale

Datele personale pe care FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE le detine in urma consimtamantului exprimat in mod expres de catre dumneavoastra, si pe care le va prelucra vor fi utilizate in vederea administrarii relatiilor de contractuale in mod eficient, legal si adecvat pe care le are cu clientii/utilizatorii, inclusiv pentru executarea contractului/aplicatiei si respectarea oricaror cerinte legale aplicabile.

 

5. Urmarirea unor interese legitime

FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE va putea sa prelucreze datele personale ale dumneavoastra pentru a urmari interesele legitime comerciale, de exemplu, pentru a preveni frauda, in scopuri administrative sau pentru a raporta potentialele infractiuni si nu va procesa datele personale in cazul in care aceste interese prevaleaza intereselor sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamental.

 

6. Protejarea pozitiei FUNDATIEI ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE in cazul unei proceduri judiciare

Prelucrari ale datelor

Comunicari directe de marketing

Putem prelucra date cu caracter personal pentru a va informa in legatura cu produse si servicii, numai in situatia in care v-am informat in prealabil de aceasta prelucrare, in situatiile descrie in contractile specifice. Ca regula generala, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopuri directe de marketing numai cu consimtamantul dumneavoastra prin utilizarea formularului on-line.

Proces decizional automat

Datele cu caracter personal mentionate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

Puteti face uz de urmatoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

7.1 Dreptul la informatii. Puteti solicita o confirmare a procesarii datelor dumneavoastra personale si a modului in care acestea sunt utilizate.

7.2 Dreptul la corectare. In cazul in care procesam date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteti solicita oricand corectarea sau completarea acestora.

7.3 Dreptul la stergere. Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai exista, daca procesarea acestora contravine prevederilor legale, daca procesarea acestora afecteaza in exces interesele dumneavoastra sau daca procesarea se bazeaza pe acordul dumneavoastra, acord pe care doriti sa-l revocati. Trebuie sa retineti ca pot exista si alte motive care sa impiedice stergerea imediata a datelor dumneavoastra, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, actiuni pendinte, pretentii, exercitarea sau apararea unor drepturi legale etc.

7.4 Dreptul la limitarea procesarii. Aveti dreptul sa solicitati o limitare a procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

Contestati corectitudinea datelor dumneavoastra, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite sa verificam corectitudinea datelor dumneavoastra;

procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastra va opuneti insa stergerii acestora si solicitati o limitare a utilizarii acestor date;

noua nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul prevazut, dumneavoastra insa mai aveti nevoie de aceste date in scopul executarii, exercitarii sau apararii unor pretentii legale sau ati contestat procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

7.5 Dreptul la transmiterea datelor. Ne puteti solicita sa va punem la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, uzual si lizibil prin mijloace tehnice, in masura in care procesam aceste date in baza acordului dumneavoastra sau pentru executarea unui contract intre noi, prelucrarea facandu-se prin procese automatizate.

7.6 Dreptul la contestare. In cazul in care procesam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru indeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autoritati publice sau in cazul in care facem referire la necesitatea de aparare a unui interes legitim, puteti contesta procesarea acestor date, in masura in care exista un interes legitim prevalent in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteti oricand sa revocati.

7.7 Dreptul la reclamatie. Daca sunteti de parere ca am incalcat prevederi ale dreptului roman sau european in procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, lezand astfel drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactati pentru a putea clarifica intrebarile dumneavoastra. Bineinteles ca aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

7.8. Dreptul de retragere a consimtamantului. In cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii, ramanand in continuare valabila.

7.9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acesta si aveti posibilitatea de a contesta decizia.

 

8. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In situatia in care FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE

FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE nu foloseste decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, care produc efecte juridice care privesc utilizatorul sau care afecteaza pe acesta in mod similar intr-o masura semnificativa.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE colecteaza date personale ale utilizatorilor atat timp cat este necesar pentru aducerea la indeplinire a relatiilor convenite cu acesta.

Vom pastra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada de timp necesara in scopurile de prelucrare prezentate mai sus si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In cazul in care Compania considera ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informat in legatura cu acest aspect.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE  printr-o notificare la adresa de e-mail contact@fundatia-alfa.ro si vom raspunde in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii, termen care se poate prelungi in mod exceptional la 60 de zile.

 

9. Date de contact

FUNDATIA ALFA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE, Telefon: 0723 547 058 Email: contact@fundatia-alfa.ro