Bursa „acad. Nicolae Cajal” acordată conf. univ. dr. George Alexandru Filipescu

Bursa „acad. Nicolae Cajal” acordată conf. univ. dr. George Alexandru Filipescu

Bursa face parte din „Bursele ALFA pentru excelență în cercetare”, proiect al Fundației Alfa în parteneriat cu Academia Română

Fundația Alfa pentru Sănătate și Educație și Academia Română, anunță acordarea Bursei „acad. Nicolae Cajal”, parte a proiectului „Bursele ALFA pentru excelență în cercetare”, domnului conf. univ. dr. George Alexandru Filipescu. Bursa aduce recunoașterea excelenței în cercetarea științifică din domeniul științelor medicale, iar dr. Filipescu este o inspirație pentru întreaga comunitatea științifică.


Despre conf. univ. dr. George Alexandru Filipescu

Conf. univ. dr. Alexandru Filipescu este recunoscut pentru activitatea sa în secția de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență ELIAS din București, unde ocupă poziția de șef de lucrări și cercetător științific gradul II. Prin munca sa dedicată, dr. Filipescu a adus contribuții semnificative la avansarea cunoașterii și practicii medicale, având un impact direct asupra calității vieții pacienților.

Lucrarea pentru care dr. Alexandru Filipescu a primit finanțarea din partea Fundației Alfa poartă numele „Clipuri chirurgicale resorbabile”. Acesta își propune să creeze un dispozitiv medical de tip clip hemostatic resorbabil. Dispozitivul reprezintă o invenție revoluționară în domeniu, își va găsi aplicabilitatea în ramurile chirurgicale laparoscopice și robotice și va scădea potențialele costuri cauzate de complicațiile induse de prezența unor corpuri străine. Pentru crearea dispozitivului, dr. Filipescu a format o echipă de specialiști, unul dintre aceștia fiind prof. dr. ing. Anton Ficai, Director al Departamentului de Știință și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale al Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii din cadrul Universității POLITEHNICA din București. Împreună cu echipa sa, dr. Filipescu va identifica materialele pentru dispozitiv, care vor fi testate in vitro/in vivo, iar după obținerea avizului acesta va fi introdus pe piață pentru a putea fi utilizat la scară largă.

Despre Bursa „acad. Nicolae Cajal”

Bursa „acad. Nicolae Cajal” onorează memoria academicianului Nicolae Cajal, un pionier al cercetării medicale și un model de urmat pentru generațiile de cercetători. În cadrul proiectului „Bursele ALFA pentru excelență în cercetare”, Fundația Alfa și Academia Română și-au propus să susțină cercetătorii talentați și să promoveze inovația în domeniile științelor istorice și arheologiei și științelor medicale.

„Prin acordarea bursei „acad. Nicolae Cajal”, nu doar că recunoaștem meritele individuale ale dr. Filipescu, dar subliniem și importanța colaborării între instituțiile academice și fundațiile dedicate excelenței în cercetare. Este un pas important către construirea unui viitor în care inovația și dedicarea în medicină sunt continuu sprijinite”, a declarat Mihai Măcelaru, CEO Alfa Group și Membru al Consiliului Director al Fundației Alfa.